Přednáška - Diabetologie - Garantovaný kurz ČLnK - Praha

Léková akademie / Přednáška - Diabetologie - Garantovaný kurz ČLnK - Praha
07. prosinec
Diabetologie - Garantovaný kurz ČLnK - Praha
Holiday Inn PCC Na Pankráci 15/1684 140 00 Praha 4 8:45 - 18:00

Přednáška proběhla, není možné se na ni přihlásit.

Z důvodu epidemiologických opatření je kurz přesunut na nové datum: 7. 12.

Jednodenní navazujíc kurz se zaměřuje na lékové interakce antidiabetik.

Jedná se o jeden celodenní blok přednášek v hotelu Holiday Inn - Na Pankráci 15/1684, 140 00 Praha 4.

Navazující seminář je určen pouze pro absolventy základního dvoudenního semináře. Do poznámky při registraci, prosím, zapište, kdy jste základní seminář absolvovali (jaro/podzim + rok)

Cena zápisného na interakční akademie: 2.420,- Kč včetně DPH.
Způsob platby si můžete zvolit při registraci.

Cena zahrnuje: tištěné a elektronické materiály, všechny prezentace a další základní informace, na něž budou prezentace odkazovat, prodloužení licence programu Databáze lékových interakcí DrugAgency, a.s. o jeden rok, proškolení ve výše uvedeném rozsahu, občerstvení, závěrečné ověření znalostí a diplom.
Pro posluchače bude připraven oběd a po celou dobu trvání semináře občerstvení.

Česká lékárnická komora udělí za absolvování cyklu seminářů 20 bodů do systému celoživotního vzdělávání.

Pro registraci na seminář je nutné vytvořit si účet / přihlásit se k účtu na našich stránkách. Ze stejného účtu se budete moci přihlásit k naší online Databázi lékových interakcí, kterou provozujeme na webových stránkách http://lekoveinterakce.cz.
Účastníci semináře získávají roční přístup k Databázi v ceně semináře.

Program semináře

Základní údaje o diabetu 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Stručný přehled antidiabetik 20 minut MUDr. Michal Prokeš

Stručný průvodce lékovými interakcemi antidiabetik 50 minut PharmDr. Josef Suchopár

přestávka

Lékové interakce inzulínu 10 minut MUDr. Michal Prokeš

Lékové interakce analogů GLP-1 20 minut MUDr. Michal Prokeš

Lékové interakce metforminu 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Lékové interakce derivátů sulfonylurey 30 minut MUDr. Michal Prokeš
Lékové interakce gliptinů 15 minut PharmDr. Josef Suchopár

Lékové interakce glinidů 15 minut MUDr. Michal Prokeš

oběd

Lékové interakce gliflozinů 15 minut PharmDr. Josef Suchopár

Lékové interakce glitazonů 15 minut MUDr. Michal Prokeš

Fytofarmaka používaná při terapii diabetu a jejich lékové interakce 50 minut PharmDr. Josef Suchopár

přestávka

Kasuistiky 35 minut MUDr. Michal Prokeš

Interaktivní řešení lékových interakcí antidiabetik 60 minut PharmDr. Josef Suchopár

Řízená diskuze 30 minut

Závěrečný test formou odpovídání na otázky pomocí chytrého telefonu (účast na testu není podmínkou)


  • Vypsali jsem nové termíny na semináře v Praze v září a říjnu.
  • Na listopad jsem vypsali nové termíny semináře lékové interakce v Brně.
  • Jakékoli dotazy piště na info@interakcnikademie.cz
  • V Brně jsem vypsali navazující seminář Analgetika, v Praze jsem vypsali semináře Analgetika a Diabetologie.