22016V

Zahájení činnosti Interakční akademie - Infopharm, a.s.

Od ledna 2016 zahájila společnost Infopharm, a.s. činnost  Interakční akademie, ve které realizuje vzdělávání v oblasti lékových interakcí, bezpežnosti a účelnosti farmakoterapie a nevhodných léků dle věku nebo souběžných onemocnění pacienta. 

Prvním vzdělávacím tématem jsou lékové interakce. Téma je probíráno buď v pěti na sebe navazujících odpoledních seminářích (pořádaných v pracovní dny) nebo ve dvou celodenních seminářích (pořádaných v sobotu).