52017VI

Interakční akademie na Slovensku

1593 km
4 města
135 posluchačů
19 hodin na cestách
85 výukových hodin

V měsících květnu a červnu jsme s Interakční akademií navšívili Slovensko, kde jsme pro Slovenskou lékarnickou komoru uspořádali sérii seminářů ve městech Bánská Bystrica, Košice, Žilina a Bratislava.

Na seminářích jsme přivítali 135 posluchačů, každý absolvoval 21 výukových hodin ve dvou dnech. Druhý den byl zakončený testem, přičemž úspěšnost jeho absolvování byla kouzelných 100% :-)

Pro potřeby seminářů vznikla trojice publikací; Všeobecné aspekty, Kľúčové farmakologické skupiny a Riešenie vzorových prípadov a kazuistiky, které si posluchači odnesli spolu s Databází lékových interakcí na CD, brzy dostanou i přístup do Databáze online - právě ji upravujeme pro potřeby Slovenska.

Semináře byly součástí projektu zpřístupnění Databáze lékových interakcí pro pacienty ze Slovenské republiky, s možností konzultace lékových interakcí, přítomných v jejich preskripci, ve vybraných lékárnách, které se zapojili do tohoto projektu.

Děkujeme Slovenské lékarnické komoře za organizaci takto prospěšného projektu.
Děkujeme také hlavnímu pratnerovi projektu, společnosti MYLAN, partnerovi projektu, společnosti Slovenské sporiteľně a odborným partnerům FaF UK v Bratislavě a společnosti MEDIUS.